Stabila skogsmaskiner

Hos skogsmaskiner är stabiliteten en viktig faktor då de ofta arbetat i mycket krävande, ojämn och ibland brant terräng. Skördaren hanterar stora vikter både i form av aggregat och kran vilket gör att skogsmaskinerna måste vara starka och stabila för att föraren ska kunna arbeta säkert och produktivt. Vid arbete i brant terräng är det viktigt att föraren kan känna sig trygg i maskinen och veta att den är tillräckligt stabil.

Skogsmaskinens tyngdpunkt påverkar också stabiliteten, där en låg tyngdpunkt är att föredra. Åttahjuliga skördare är i grunden ofta mer stabila än en fyra-hjulig skogsmaskin just tack vare att marktrycket fördelas över en större yta än hos skördare med färre hjul vilket gör att den står stadigt i alla hörn. Olika skogsmaskinstillverkare har olika lösningar i konstruktionen av maskinerna för att öka stabiliteten. Sådana lösningar kan till exempel vara möjlighet att tilta kran och hytt eller pendelarmsteknik som anpassar hela maskinen och tyngdpunkten efter terrängen för ökad stabilitet. Tack vare sådana konstruktionslösningar kan samma stabilitet uppnås även hos skördare med färre hjul, där pendelarmstekniken också genererar hög framkomlighet i olika typer av terräng.